Birk Rohelend
Slaidiesitlus

Ülesanded

Kontrolli oma teadmisi Birk Rohelennu kohta lünkteksti, valikvastustega testi ja ristsõna abil!
lunktekst.htm
File Size: 46 kb
File Type: htm
Download File

birkrohelendtest.htm
File Size: 63 kb
File Type: htm
Download File

brohelend_ristsna.htm
File Size: 53 kb
File Type: htm
Download File


Seda lehte allapoole kerides leiad koha, kus saad kokku panna Birk Rohelennu pildiga pusle!

Arutle ja mõtle!
Tutvu Birk Rohelennu eluloo ja loominguga ning vasta järgmistele küsimustele:

1) Millised seigad Birki elust võisid Sinu arust tema loomingut kõige rohkem mõjutada? Too näiteid konkreetsete teoste põhjal!2) Loe läbi Birki kohta kirjutatud ajaleheartiklid ja arvamuslood ning selgita, milles peitub tema fenomen!3) Kelleks ümberkehastumine on Sinu silme läbi Birkil kõige paremini õnnestunud?4) Mis teeb Sinu arust Birk Rohelennu loomingu teistest eristuvaks?
Ülesanne: Loe läbi Birk Rohelennu teosed ning vii teos ja selle teose tegelane omavahel õigesse vastavusse.
Picture
Analoogset ülesannet saad lahendada ka veebis!
raamatutegelased.htm
File Size: 45 kb
File Type: htm
Download File


Ülesanne: Koosta Birk Rohelennu teose põhjal teemantluuletus!
Picture


Ülesanne: Lahenda Birk Rohelennu ristsõna!
Picture