Birk Rohelend

Loomingu üldiseloomustus

Picture
(10)
Birki tekstidele on iseloomulik ajaline anti-lineaarsus, sündmuste fragmenteeritus, paralleelsete süzeeliinide omavaheline põimimine ja põrkumine, karakterite vastuolulisus, mäng erinevate vormi- ja stilistikavõtetega. Nendes tekstides on väljendus alati allutatud sisule, keel ja vorm toimivad loo edasiandmise vahenditena. Samas teenivad kõik komponendid esteetilist eesmärki, nii et iseloomulik sümfoonilisus, orgaanilisus ja kirglik mäng ilu nimel ei puudu ühestki teosest. Samuti on oluline töö mälustruktuuridega: assotsiatsioonid, kordused, vihjed, erinevad vaatenurgad samale nähtusele, ütlematajätmised, kommunikatsioonivead. Teemavalik keerleb inimsuhete, individualismi, elu ja surma filosoofia, hirmude ja ängide, valestimõistmise, leppimise ja muidugi – armastuse ümber. Ei ole „halbu“ ega „häid“ tegelasi, kõik on ühtemoodi eksivad ja eksitatavad, uskuvad ja käegalöövad, armastavad ja vihkavad, alalhoidvad ja ennastohverdavad – nagu tõelised inimesedki.

Tegelased ja sündmused tema teostes ei mõju iial ühetasandiliselt, nendest arusaamine ja sügavam sisu võib peituda alles raamatu lõpus ning olla peidetud hoopiski ridade vahele. Birk Rohelennu kirjanduslik eripära peitub tema taustas: teist nii-öelda numbri- ja kunstiinimest Eesti kirjandusmaastikul ei ole. "Ühelt poolt olen ma tapvalt praktiline, teiselt poolt aga hulluseni artistlik," lausub Birk Rohelend ise enda ja oma loomuse kohta. Geenitehnoloogi matemaatilis-realistlik taust ja oskus luua (lugejatel oskus otsida) seoseid kajastub tema raamatutes päris silmnähtavalt.

"Birk Rohelend on eelkõige kontseptuaalne raamistik, karakter, mis on loodud teenima vastavaid teoseid."
Birk Rohelend


Kirjandusauhinnad

Birk Rohelennule on tema teoste eest omistatud mitmeid nimekaid kirjanduspreemiaid, mille saamise kaudu tema romaanid tuntukski on saanud.

  • Birk Rohelennu esikteos "Mina, Mortimer" saavutas
Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja kirjastuse Tänapäev korraldatud 2006 a romaanivõistlusel III koha.


  • Musta huumoriga vürtsitatud põnevik "Mu sõraline sõber" sai
Eesti Romaaniühingu 2008 a romaanivõistlusel jagas III kohta.

Birk Rohelend kommenteerib teose kirjutamist ja žürii selgitab 2008 a romaanivõistluse tagamaid ETV kultuurisaates OP: http://etv.err.ee/index.php?0555078


  • Ühe linna suitsiidsetest noortest pajatav noorsooromaan "Enesetapjad" osutus
Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja kirjastuse Tänapäev korraldatud  2009 a romaanivõistlusel I-II koha vääriliseks.